Helaas heeft de kerkenraad moeten besluiten om, in navolging van het advies van de landelijke organisatie, de kerkdiensten voorlopig niet door te laten gaan. De maatrelgelen lopen minimaal tot 30 januari.

Welkom op de internetsite van de Protestantse Gemeente Limmen

Op deze site vindt u informatie over onze kerkgemeenschap, de ambtsdragers,
de predikanten, de eredienst en onze prachtige kerk welke de oudste is van
Noord-Holland. Elke zondag, om 10.00 uur, bent u van harte welkom bij onze
kerkdienst aan de Zuidkerkenlaan 25 te Limmen.

De protestantse gemeente is een kleine gemeente met een pluriform karakter. Kenmerkend voor onze gemeente is een grote verscheidenheid aan gastpredikanten van verschillende geloofsachtergrond. Hierdoor voelen zich mensen met verschillende geloofsopvattingen thuis in onze gemeenschap.

De Protestantse Gemeente in Limmen en haar omgeving

De Protestantse Gemeente in Limmen heeft een lange geschiedenis achter de rug. Vanaf de tijd van de reformatie heeft hetzelfde kerkgebouw als plaats van samenkomst steeds centraal gestaan. De leden van de gemeente zijn trots op hun historische kerk die door de eeuwen heen de tand des tijds heeft kunnen doorstaan.

Geplunderd en beschadigd in drie perioden van oorlogsgeweld, verscheidene malen in bouwvallige staat terechtgekomen en telkenmale weer prachtig herbouwd. Na de laatste restauratie is de kerk uitgegroeid tot het monumentale pronkstuk van Limmen. Het feit dat het kerkgebouw nog steeds bestaat mag heel bijzonder worden genoemd, maar dat niet alleen, ook het overleven van de gemeente mag op zich een klein wonder heten. Als kleine Protestantse enclave te midden van een nagenoeg volledige Rooms Katholieke omgeving heeft de gemeente regelmatig gebalanceerd op de grens van overleven. Vaak was de gemeente niet in staat om een eigen predikant te benoemen. Soms werd gewerkt met consulenten of een (deeltijd) predikant in combinatie met een andere gemeente. De combinatie Akersloot- Limmen werkte van 1954 tot 1971 en de combinatie Heiloo-Limmen van 1971 tot heden.