Vanwege de huidige corona-maatregelen heeft de kerkenraad moeten besluiten de kerkdiensten voorlopig te moeten schrappen. Dit vanwege de risicogroepen waartoe veel kerkgangers behoren, maar ook door zo solidariteit te tonen naar andere instellingen die wel gedwongen dicht zijn. Voor  het volgen van kerkdiensten wordt u verwezen naar de online diensten waar onze predikanten, maar ook ambtsdragers aan meedoen in Heiloo. Deze zijn bereikbaar via: www.kerkomroep.nl/#/kerken/21559 In de (online) kerkenraadsvergadering van 20 april heeft de kerkenraad beslist, dat bij ongewijzigde omstandigheden de kerkdiensten D.V. 16 mei 2021, met inachtneming van de corona-maatregelen, weer hervat zullen worden.

Welkom op de internetsite van de Protestantse Gemeente Limmen

Op deze site vindt u informatie over onze kerkgemeenschap, de ambtsdragers,
de predikanten, de eredienst en onze prachtige kerk welke de oudste is van
Noord-Holland. Elke zondag, om 10.00 uur, bent u van harte welkom bij onze
kerkdienst aan de Zuidkerkenlaan 25 te Limmen.

De protestantse gemeente is een kleine gemeente met een pluriform karakter. Kenmerkend voor onze gemeente is een grote verscheidenheid aan gastpredikanten van verschillende geloofsachtergrond. Hierdoor voelen zich mensen met verschillende geloofsopvattingen thuis in onze gemeenschap.

De Protestantse Gemeente in Limmen en haar omgeving

De Protestantse Gemeente in Limmen heeft een lange geschiedenis achter de rug. Vanaf de tijd van de reformatie heeft hetzelfde kerkgebouw als plaats van samenkomst steeds centraal gestaan. De leden van de gemeente zijn trots op hun historische kerk die door de eeuwen heen de tand des tijds heeft kunnen doorstaan.

Geplunderd en beschadigd in drie perioden van oorlogsgeweld, verscheidene malen in bouwvallige staat terechtgekomen en telkenmale weer prachtig herbouwd. Na de laatste restauratie is de kerk uitgegroeid tot het monumentale pronkstuk van Limmen. Het feit dat het kerkgebouw nog steeds bestaat mag heel bijzonder worden genoemd, maar dat niet alleen, ook het overleven van de gemeente mag op zich een klein wonder heten. Als kleine Protestantse enclave te midden van een nagenoeg volledige Rooms Katholieke omgeving heeft de gemeente regelmatig gebalanceerd op de grens van overleven. Vaak was de gemeente niet in staat om een eigen predikant te benoemen. Soms werd gewerkt met consulenten of een (deeltijd) predikant in combinatie met een andere gemeente. De combinatie Akersloot- Limmen werkte van 1954 tot 1971 en de combinatie Heiloo-Limmen van 1971 tot heden.