Actueel

The Crucifixion in de Witte Kerk in Heiloo

Op woensdag 17 april, aanvang 19:30 uur, verzorgt de Ter Coulstercantorij onder leiding van Gerard Leegwater een uitvoering van The Crucifixion van John Stainer (1840-1901). Het betreft een compositie over het lijden en sterven van Jezus Christus. Met name in Engeland en de Verenigde Staten is het werk enorm populair. Ook in Nederland zijn er diverse koren die het oratorium in de lijdenstijd uitvoeren.
The Crucifixion is geschreven voor koor, solopartijen voor tenor en bas en orgelbegeleiding. In de versie die in de Witte Kerk plaatsvindt wordt voor de begeleiding gebruik gemaakt van een door de dirigent zelf gearrangeerde partij voor strijkkwartet en piano.
Anders dan de andere werken over het lijden en sterven van Christus, zoals de Mattheus- en Johannespassion van J.S. Bach, is The Crucifixion een meer homofone compositie. In tegenstelling tot de passionen van Bach die uit de barok afkomstig zijn, stamt The Crucifixion (1877) uit de tijd van de romantiek. Het is zeer toegankelijke muziek. Net als in de Mattheus-passion zijn er verschillende koordelen, aria's en recitatieven en natuurlijk niet te vergeten de prachtige koralen. De duur is aanmerkelijk korter, ongeveer een uur.
De cantorij biedt de mogelijkheid als gastzanger aan te schuiven. U repeteert dan mee op de woensdagavonden van 19:45 – 21:30 in de Ter Coulsterkerk. In de pauze is er koffie en thee. Schroomt u niet, iedereen kan zingen en de muziek is prachtig. Opgave bij Simone Ouwendijk (
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
).


Bach-cantate in de Witte Kerk te Heiloo


Zondag 24 maart, 's middags om 16.00 uur vindt er een uitvoering plaats van
de waarschijnlijk oudst bewaard gebleven cantate van Bach: “Aus der Tiefen
rufe ich, Herr, zu dir”. Bach heeft de compositie geschreven op verzoek van
Georg Christian Eilmars, destijds predikant van de Mariënkirche te
Mühlhausen. De stad werd kort voordat Bach aantrad als cantor-organist
getroffen door een grote brand. Vele mensen hebben daarbij het leven
verloren. Een brand in de 17e en18e eeuw betekende dat hele dorpen of steden
compleet verdwenen. In het geval van Mühlhausen de gehele binnenstad,
waarbij drie- tot vierhonderd huizen verloren gingen. Ds. Eilmars heeft Bach
gevraagd een cantate te schrijven op de tekst van psalm 130, 'Aus der
Tiefen', de profundis clamavi, uit diepten van ellende roep ik tot U. Het
troostrijke aspect dat door de muziek van de cantate wordt uitgedragen zal
de overlevenden van de brand zeker een hart onder de riem hebben gestoken.
De cantate bestaat uit koordelen die aan het begin, midden en slot twee
aria's, voor respectievelijk bas/hobo en tenor/cello flankeren. In deze
aria's zingen koorsopranen resp. -alten eenzelfde melodie in lange
notenwaarden. De uitvoerenden zijn het kamerkoor Collegium Vocale Camerata,
begeleid door een professioneel instrumentaal ensemble onder leiding van
Gerard Leegwater en solisten David Leegwater, tenor en Gerard Rooker, bas.
Een en ander vindt plaats in een compacte liturgie die geleid wordt door ds.
Jan Bruin. De toegang is vrij, wel is er een collecte bij de uitgang ter
bestrijding van de kosten.


Bijzondere bijeenkomsten in 2019 zijn:

8 maart, de sobere maaltijd 's avonds om 18.00 uur

29 november, de Agapè viering eveneens om 18.00 uur

 


 

Per 1 november 2018 verandert het bankrekeningnummer van uw diaconie. F. van Lanschotbankiers stopt de activiteiten voor onze huisbank, de SKG. Deze worden door de Rabobank overgenomen met als gevolg dat het rekeningnummer wijzigt in: NL66RABO0373738218. Zou eenieder die de diaconie een warm hart toedraagt en ons, al is het maar af en toe, een gift toebedeelt, dit in de contactenlijst willen aanpassen?Op 15 oktober 2017 heeft ds. van der Wind zijn werkzaamheden overgedragen aan ds. Kooiman en Ruitenbeek. Op verzoek van ds. van der Wind traden tijdens de dienst een aantal mensen naar voren die voor hem een bijzondere herinnering hebben gehad in de voorgaande periode.

Klik hier voor het filmpje waarin Wilma Ploegaert het lied "Suzanne" zingt van Leonard Cohen,

en hier voor de link naar de Ierse zegen, met wederom Wilma, beide begeleid door Peter Rijs.

 


Via deze link kunt u het mooie geluid van onze kerkklok horen en het resultaat van het noeste werk van onze koster ook zien.

 


 

Op het grasveld achter "Ons Huis" is door de buurt een prieel geplaatst. Deze mag ook voor huwelijksvoltrekkingen gebruikt worden, zoals u hieronder ziet.

 


 

 

 

 

Van oud:

Naar nieuw:

Vanaf 5 januari 2014 gebruiken wij het (nieuwe) liedboek in de diensten!