Actueel

Geen kerkdiensten tot 21 juni

In verband met de berichtgeving rond het coronavirus en in navolging van de richtlijnen van de Protestantse Kerk heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Limmen besloten de kerkdiensten tot 1 juni af te gelasten. We hebben dit besluit moeten nemen om onze oudere en kwetsbare gemeenteleden te beschermen.


Deze beslissing valt ons zwaar, want de zondagse eredienst en het samenkomen van gemeenteleden door de week heen, beschouwen wij als het hart van onze gemeente. Toch menen we dat wij dit advies serieus moeten nemen.

Als alternatief voor de zondagse eredienst wordt er elke zondagmorgen om 10.00 uur door één van de pastores van Heiloo een korte kanselboodschap uitgesproken. U kunt deze ‘live’ beluisteren, of later, via www.kerkomroep.nl en dan ‘Heiloo’ intikken in het veld ‘Vind uw kerk’. De teksten zullen ook na te lezen zijn op www.pknheiloo.nl onder de knop ‘Orde van dienst’. Via de, elders op de website te vinden contactgegevens van de predikanten is het mogelijk gebedsintensies in te sturen.

Tevens wordt om 10.00 uur via radio Castricum een korte viering uitgezonden vanuit de Dorpskerk in Castricum. De zender is te vinden op de kabel op 104,5 FM en in de lucht op 105 FM.

Ook voor het pastorale bezoekwerk aan gemeenteleden heeft dit gevolgen. Het bezoekwerk zal – in verband met besmettingsgevaar – worden beperkt. U kunt echter telefonisch of per e-mail contact zoeken met de leden van de kerkenraad.

Dit kan zowel voor praktische en noodzakelijke behoeften zijn als voor een praatje om het isolement te doorbreken. We zullen dan helpen waar we kunnen (en ‘mogen’).
Laten wij bidden voor allen die door de ziekte getroffen worden, voor wie in angst leven, voor wie zorg verlenen en voor wie in deze tijd verantwoordelijkheid dragen.

Namens de kerkenraad wensen wij u wijsheid en Gods nabijheid toe.

Lies Koenderman en Ditje van Genderen


Corona maatregelen voor de kerkdienst op 28 juni en daarna

De kerkenraad heeft verplicht aanpassingen, op basis van de RIVM en PKN richtlijnen, doorgevoerd om de kerkdienst op veilige en verantwoorde wijze mogelijk te maken.

-       Verplicht reserveren voor de dienst (zie reserveringsbeleid)

-       De kerkzaal is ingericht op 1,5 meter afstand

-       De looproute is één richting, uitgang aan de kerkhofzijde

-       U wordt verzocht ruim op tijd aanwezig te zijn om opstoppingen te voorkomen

-       Bij de ingang wordt door de koster (geel hesje) geïnformeerd naar de gezondheid van u en uw huisgenoten (blijf thuis bij klachten)

-       In de hal moeten verplicht de handen gedesinfecteerd worden.

-       De garderobe is afgesloten.

-       Een gastvrouw/ - heer (geel hesje) wijst de plaatsen aan (geen vaste plaatsen). De kerk wordt van voor naar achter gevuld.

-       Liedboeken liggen op de zitplaatsen

-       Tijdens de dienst wordt niet gezongen of geneuried

-       De collecte vindt plaats bij de uitgang, waar boxen staan waar uw donatie in kan

-       Na afloop van de dienst gaat u weer zitten, U mag de kerk pas verlaten op aanwijzing van de gastvouw/ - heer

-       Na de dienst is er geen koffiedrinken

-       Er is slechts één toilet geopend voor hoognodig gebruik

-       Houd  buiten bij de fietsen en de auto’s ook 1,5 meter afstand


Per 1 november 2018 verandert het bankrekeningnummer van uw diaconie. F. van Lanschotbankiers stopt de activiteiten voor onze huisbank, de SKG. Deze worden door de Rabobank overgenomen met als gevolg dat het rekeningnummer wijzigt in: NL66RABO0373738218. Zou eenieder die de diaconie een warm hart toedraagt en ons, al is het maar af en toe, een gift toebedeelt, dit in de contactenlijst willen aanpassen?Op 15 oktober 2017 heeft ds. van der Wind zijn werkzaamheden overgedragen aan ds. Kooiman en Ruitenbeek. Op verzoek van ds. van der Wind traden tijdens de dienst een aantal mensen naar voren die voor hem een bijzondere herinnering hebben gehad in de voorgaande periode.

Klik hier voor het filmpje waarin Wilma Ploegaert het lied "Suzanne" zingt van Leonard Cohen,

en hier voor de link naar de Ierse zegen, met wederom Wilma, beide begeleid door Peter Rijs.

 


Via deze link kunt u het mooie geluid van onze kerkklok horen en het resultaat van het noeste werk van onze koster ook zien.

 


 

Op het grasveld achter "Ons Huis" is door de buurt een prieel geplaatst. Deze mag ook voor huwelijksvoltrekkingen gebruikt worden, zoals u hieronder ziet.

 


 

 

 

 

Van oud:

Naar nieuw:

Vanaf 5 januari 2014 gebruiken wij het (nieuwe) liedboek in de diensten!